Cung cấp các dòng sản phẩm của thương hiệu TEISSEIRE – Nguyên liệu pha chế sỉ | lẻ cho quán cafe, trà sữa,… mô hình kinh doanh đồ uống tại Tp. HCM

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE HAZELNUT SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE KIWI SYRUP 1 LÍT

225.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE VANILLA SYRUP 1 LÍT

215.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE CARAMEL SYRUP 1 LÍT

225.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE MINT SYRUP 1 LÍT

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE MOJITO SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE LYCHEE SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE COCONUT SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE BLUE CURACAO SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE MINT SYRUP

150.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE GRENADINE SYRUP

150.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE LEMON SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE APPLE SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE BLUEBERRY SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE BANANA SYRUP

185.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TEISSEIRE PASSION FRUIT SYRUP

185.000,0