Cung cấp các dòng sản phẩm của thương hiệu Torani – Nguyên liệu pha chế sỉ | lẻ cho quán cafe, trà sữa,… mô hình kinh doanh đồ uống tại Tp. HCM

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP LONGAN

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP PUMP 10ML

75.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP LYCHEE

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP MACADAMIA NUT

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP PEACH

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP BLUE CURACAO

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP GREEN APPLE

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP GRENADINE

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP GUAVA

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP MANGO

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP RASPBERRY

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP STRAWBERRY

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP ALMOND ROCA

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP APPLE

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP CREME DE BANANA

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP BLOOD ORANGE

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP BLUE RASPBERRY

155.000,0

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

TORANI SYRUP CARAMEL

155.000,0