FAMILY PACKAGE 8

215.000,0

FAMILY PACKAGE 8

  • 1kg bột sữa Golden Plus T35
  • 100gr bột cacao
  • 1 hộp hạt sen Farmer
  • 500gr trà đen Tam Đường

Hết hàng